تجاری سازی (commercialization) فرآیند معرفی یک محصول و یا خدمت جدید به بازار تجارت و در دسترس قرار دادن آن در بازار است. تجاری سازی به فازهای متعددی تقسیم بندی می شود، از معرفی مقدماتی محصول تا تولید انبوه و پذیرش آن در بازار.
یک فرآیند تجاری سازی موفق، در حوزه استراتژی ملزم به توسعه برنامه بازاریابی، شناخت چگونگی توزیع و پشتیبانی از یک محصول در بازار و پیش بینی موانع موفقیت است.

در مبنا توسعه بازار، بنابر نوع پروژه و محصول مورد نظر، فرآیند تجاری سازی به صورت جداگانه در شش بخش زیر امکان بررسی دقیق را دارد:
۱٫ مطالعات فرصت
۲٫ طرح کسب و کار ( Business Plan)
۳٫ طرح توجیهی (Feasibility Study)
۴٫ ارزش گذاری فناوری
۵٫ تدوین برنامه بازاریابی و فروش
۶٫ اجرای کمپین های تبلیغاتی

برای آشنایی با هریک از این بخش ها، به منوی بالا مراجعه بفرمایید.

مطالعات فرصت در واقع اولين گام در پياده سازي يک پروژه سرمايه گذاري است که شامل شناسايي و تحليل فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مشخص جغرافيايي و يا کسب و کار مي گردد. در واقع در مطالعات فرصت، مشاور به دنبال يافتن فکت ها و حقايق مشخص بازار در زماني سريع و مشخص است.
دو نگاه جهت طراحي مطالعات فرصت وجود دارد:
> در سطح اقتصاد کلان – مطالعات فرصت در اين سطح شامل تحليلي کلي بر روي سرمايه گذاري بالقوه در برخي محدوده هاي جغرافيايي، منابع در دسترس، صنعت، تحليل تقاضا براي محصول در بخش مشخصي از بازار، سياست هاي قانوني صنعت، شرايط اقتصاد آن کشور و هر گونه مشکلات ساختاري آن صنعت می باشد.
> در سطح اقتصاد خرد – مطالعات فرصت در اين سطح شامل تحليل توان سرمايه گذاران، موسسات مالي با توان مالي، سياست هاي تدوين شده توسط قانون گذاران داخلي و غيره مي باشد.

به طور کل، مطالعات فرصت بر اساس تخمين ها و تحليل ها، فرصت هاي قابل دسترسي را در محدوده هاي مشخص و يا يک بازار مشخص نشان مي دهد. پس از تعيين يک پروژه و تحليل تمامي راه حل هاي ممکن براي سرمايه گذاري، گام بعد به تحليل جزئي تري براي سرمايه گذاري نياز خواهد داشت که در حوزه طرح های کسب و کار و مطالعات امکان سنجي قرار مي گيرد.

طرح کسب و کار (Business Plan) یک سند مکتوب است که فضای یک کسب و کار را به دقت تشریح می‏کند. این طرح اهداف، استراتژی ها، فروش، بازاریابی و پیش بینی‏های مالی یک طرح را پوشش می‏دهد. یک طرح کسب و کار به شما کمک می‏کند تا:

– ایده‏های کسب و کار خود را به صورت واضح روشن کنید؛

– مشکلات بالقوه را مشخص نمایید؛

– اهداف خود را تعیین کنید؛ و

– پیشرفت خود را اندازه گیری کنید.

در کل، اگر می‏خواهید از سرمایه گذاری خود یا وامی که از بانک دریافت کرده اید مراقبت نمایید، به یک طرح کسب و کار احتیاج خواهید داشت. این سند مکتوب، حتی میتواند به شما کمک کند تا مشتریان و یا تامین کنندگان خود را نسبت به قدرت طرح خود متقاعد نمایید.

اما ما در مبنا توسعه بازار چگونه یک طرح کسب و کار را تدوین می کنیم؟

۱- خلاصه اجرایی

این بخش خطوط طرح و پیشنهاد کسب و کار شما را مشخص می‏کند. گرچه این بخش درواقع آخرین بخش تدوین گزارش است، اما به عنوان فصل اول درج می گردد. توجه کنید که خلاصه‏ی اجرایی در بسیاری از موارد توسط افرادی مطالعه می‏شود که آشنایی با کسب و کار شما ندارند، پس از نوشتن و درج اصطلاحات اختصاصی مرتبط با طرح تان جلوگیری می‏شود.

۱-۱- ۶ بخش در خلاصه اجرایی پوشش داده می شود

 – محصول و یا خدمت شما و مزایای آن

 – شانس شما در بازار

 – تیم مدیریتی شما

 – سابقه‏ی به روز شما

 – نمایش روند مالی

 – الزامات سرمایه گذاری و نرخ بازگشت پیشبینی شده

۱-۲- در بیشتر موارد، زمان تصمیم گیری بر روی سرمایه گذاری و وام دهی به طرح شما، مدیران بانکی و سرمایه گذاران غالبا قضاوت موقتی را با توجه به همین خلاصه اجرایی بر روی طرح شما می‏کنند.

سایر بخش‏های گزارش کسب و کار ما به شرح زیر می‏باشد:

۲- کسب و کار

۳- بازار و رقبا

۴- بازاریابی و فروش

۵- مدیریت

۶- عملیات (تولید)

۷- پیش بینی های مالی

۸- الزامات مالی

۹- ارزیابی ریسک ها

۱۰ – ضمائم

۱۱- پرزنت برنامه

مطالعه امکان سنجی (feasibility study) برای فراهم آوردن بررسی کلی از مسائل اولیه ی ایده ی یک کسب و کار طراحی شده است. این مطالعه یک تحلیل و ارزیابی از یک پروژه است تا مشخص نماید که آیا آن پروژه (۱) از نظر فنی امکان پذیر است؟، (۲) با هزینه تخمینی قابل انجام است، و (۳) سودمند خواهد بود یا خیر. در واقع، ما به دنبال ارزیابی پتانسیل یک پروژه در کسب موفقیت می باشیم. این موفقیت بسته به نظر سرمایه گذار و یا صاحب طرح در بازگشت سرمایه معنا پیدا میکند.

به صورت خلاصه، دو پارامتر مهم برای قضاوت امکان بخش بودن یک پروژه «هزینه» مورد نیاز و «ارزش کسب» شده نهایی می باشد.

در مبنا توسعه بازار، پروژه های مطالعات امکان سنجی موارد زیر را پوشش میدهند:
– تاریخچه آن کسب و کار و یا پروژه
– شرحی بر محصول و یا خدمت مورد نظر
– جزئیات مدیریت و عملیات ها
– تحقیقات بازار
– بررسی امور مالی
– الزامات قانونی و مالیاتی

به صورت معمول، مطالعات امکان سنجی پیش از توسعه فنی و پیاده سازی آن پروژه انجام می پذیرد. هدف از این مطالعه شناخت هر مسئله “ساخت یا خراب کردن” است که می تواند جلوی کسب و کار شما را برای موفقیت در بازار بگیرد. به عنوان دیگر، مطالعه امکان سنجی مشخص می کند که چگونه ایده ی کسب و کار شما می تواند معنا دهد. در نتیجه به طور خلاصه میتوان بیان نمود که طرح های امکان سنجی مبنا توسعه بازار، به ۳ بخش عمده ی طرح نگاه میکند:

۱- مسائل بازار
۲- مسائل فنی و سازمانی
۳- مسائل مالی

پرواضح است که استفاده از فناوری، باعث ایجاد ثروت می گردد که این ثروت ایجاد شده، قیمت فناوری را مشخص میکند – چه خود فناور از آن فناوری استفاده نماید و چه فرد دیگری آن فناوری را خریداری نماید-. هرچند هنگام خریداری فناوری، معمولا مبلغ پرداختی توسط خریدار، کمتر از ارزش فناوری است که این مبلغ با عنوان قیمت شناخته می شود.

تعیین ارزش فناوری به اصطلاح ارزش گذاری فناوری نامیده می شود. دو روش اصلی جهت ارزش گذاری فناوری وجود دارد:

۱- روش های کمی
۲- روش های کیفی