تحقيقات بازار هرگونه اقدام و مطالعه سازماندهي شده جهت جمع آوري اطلاعات در ارتباط با بازارهاي هدف و يا مشتريان است. این تحقيقات را میتوان جزء مهمي از استراتژي کسب و کار محسوب کرد که در شرایط بازار رقابتی، وجود آن برای تمامی شرکت ها و کسب و کارها امری الزامی است. در واقع، تحقيقات بازار کليدي مهم در رشد رقابت ميان رقبا است. اين تحقيقات اطلاعات مهمي را جهت شناسايي و تحليلِ بازار مورد نياز، ابعاد و رقباي موجود در آن فراهم مي سازد.

تکنيک هاي تحقيقات بازار شامل تحقيقات کيفي و کمي بازار مي گردد که به صورت مشخص در این بخش در مورد هريک از آنان توضيحاتی ارائه شده است.

مبنا توسعه بازار موضوعات زیر را در حوزه تحقیقات کیفی بازار پوشش می دهد:

– جلسات گروه‏های کانونی (focus group)
– همراهی در خرید
– خرید مخفیانه (mystery shopping)
– ورکشاپ های استراتژی
– مصاحبه های عمیق (in-depth interview)
– استخدام
– طوفان ذهنی
– ملاقات (مصاحبه کیفی) در منزل (home visit)
– مطالعات قومیت شناختی

در حوزه تحقیقات کمی، از مصاحبه های رو در رو تا تحقیقات جزئی از بخش های بازار پوشش داده می شوند:

– مصاحبه های رو-در-رو (face-to-face):
تست و مشاهده محصول (CLT – Central Location Test)
مراجعه به درب منازل (D2D)
مصاحبه در مکان‏های عمومی
– مصاحبه‏های داخل فروشگاهی
– مصاحبه تلفنی پیشرفته CATI
– مصاحبه پیشرفته CAPI
– خریداران مخفی (mystery shopper)
– پایش خرده فروشان (retail audit)
– تحقیقات آنلاین
– پیمایش‏های پانلی (panel surveys)
– تحقیقات آمنیباس (omnibus)
– PAPI

– نصب آیتم های تبلیغاتی (P.O.S Installation)
– معرفی دسته محصول
– کمپین های تبلیغاتی
– بازارپردازی
– فروش
– برگزاری نمایش‏ها ، رویدادهای بازاریابی (Road Shows, Marketing Events)

به صورت خلاصه Desk Research به معنای جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی است که به صورت مکتوب و یا در اینترنت در دسترس باشد. این مطالعات به نام مطالعات ثانویه نیز شناخته می شوند. در حالی که این تحقیقات امکان دارد که نتواند به سوالات مشخص پاسخ دهد، اما در بسیاری از موارد اطلاعات بیشمار مفیدی را در زمانی مناسب ارائه دهد.

– آنالیز جمعیت شناختی
– آنالیز داده
– آنالیز بخش ها
– آنالیز آماری

– کمپین‏های تبلیغاتی
– بررسی بازار و ضریب نفوذ برند یا محصول/خدمات
– تحلیل رفتار مصرف کنندگان و فروشندگان
– تحقیقات محصولات جدید
– پیشبرد فروش
– برنامه‏ریزی بازاریابی
– جایگاه یابی
– دسته بندی بازار
– تحقیقات فرهنگی/اجتماعی