استناد به احكام مرتبط در سند چشم‌انداز، تصريح بند «د» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه كشور در رابطه با نقش حمايتي دولت در ايجاد بازار فناوري دركشور و همچنين مصوبه هيات عامل صندوق نوآوري و شكوفايي درخصوص كمك به شكل‌گيري بازار فناوري،شبكه فن‌بازار ملي ايران با همكاري صندوق نوآوري و شكوفايي طرح «توسعه بازار دانش بنيان» را به منظور ايجاد بازارهاي جديد و توسعه بازارهاي فعلي محصولات شركت‌هاي دانش‌بنيان سراسر كشور اجرا مي‌نمايد.

بر اساس اين طرح، كليه شركتهاي دانش‌بنيان تایید صلاحیت شده مي‌توانند به منظور افزايش فروش و توسعه بازار محصولات خود، از خدمات صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب تسهيلات ليزينگ استفاده نمايند.

فرآيند اعطاي تسهيلات توسط صندوق توسعه فناوري‌هاي نوين به عنوان كارگزار مالي صندوق نوآوري و شكوفايي انجام مي‌گيرد.

شرايـط محصول و فروشنـده

– محصول موضوع قرارداد در فهرست محصولات یا موضوعات دانش‌بنیان باشد.

– فروشنده، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان تأیید صلاحیت شده توسط کارگروه تشخيص صلاحيت شركت‌هاي دانش‌بنيان باشد.

– در ساخت محصول حداقل يكي از فناوري‌هاي كليدي مي‌بايست توسط شركت فروشنده و در داخل كشور ايجاد شده باشد كه سهم آن در ارزش افزوده بيش از ۱۰% باشد.

– ظرفیت تولید فروشنده با میزان تعهدات قرارداد انطباق داشته باشد.

– محصول دارای گواهینامه‌ها و مستندات تأییدکنندة لازم و کافی باشد.

– محصول دارای ماهیت سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد.(در صورت تاييد هيات عامل صندوق نوآوري و شكوفايي، محصولات مصرفي خاص مي توانند تحت پوشش خدمات اين طرح قرار گيرند.)

– فروشنده در دوران پس از فروش نیز متناسباً تعهدات کامل پشتیبانی و خدمات را بپذیرد و در صورت لزوم تضامین لازم را ارائه نماید.

شرايـط خريـدار

– خریدار بايد داراي شخصيت حقوقي خصوصي يا تعاوني (شرکت یا مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی) بوده و يا داراي شخصيت حقيقي با صلاحيت تاييد شده در نظام‌هاي قانوني مانند پزشكي، مهندسي، صنفي و … و يا مراجع رسمي كشور (جهاد كشاورزي، اتاق بازرگاني و ..) باشد.

– وضعیت اعتباری خریدار به‌عنوان گیرندة تسهیلات، قابل قبول ارزیابی شود.

– تضامین و وثایق مورد نیاز، بر اساس نتیجة اعتبارسنجی خریدار تأمین شود.

– خريدار،گيرنده و متعهد تسهيلات ليزينگ است اما وجوه مربوطه مستقيماً به فروشنده پرداخت مي شود.

– خریدار، کاربر یا استفاده‌کنندة نهایی محصول باشد.(در صورت تاييد هيات عامل صندوق، صادركنندگان يا توزيع‌كنندگان محصولات دانش بنيان نيز مي توانند تحت پوشش خدمات اين طرح واقع شوند.)

شرايط تسهيلات

– ميزان تسهيلات متناسب با حجم مالي قراردادهاي منعقد شده و وضعیت اعتباری خریداران مي‌باشد.

– اعطاي تسهيلات به ميزان حداكثر ۷۰% مبلغ قرارداد يا ارزش محصولات تحويلي خواهد بود.

– سقف اعطاي تسهيلات به هر شركت خريدار ۵ ميليارد ريال مي‌باشد.

– دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر ۳۰ ماه مي باشد.

– نرخ بهره سالانه حداقل ۱۲ درصد مي باشد.

در دست طراحی

در دست طراحی