مشاوره مدیریت

تیم مدیریت و کارشناسی شرکت مبنا توسعه بازار با توجه به تجارب کاری خود، آمادگی ارائه مشاوره های فنی در زمینه های زیر را دارند

– امور مرتبط با شرکت های دانش بنیان

در سالیان اخیر، شرکت های دانش بنیان یکی از اولویت های سرمایه گذاری دولت در جهت توسعه و آبادانی کشور بوده اند. در این میان، آگاهی از روند ارزیابی این شرکت ها، محصولات و خدمات آن ها و اخذ تسهیلات دولتی یکی از اساسی ترین فعالیت های شرکت مبنا توسعه بازار بوده است که میتوان به حضور این شرکت به عنوان یکی از کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی فناری ریاست جمهوری اشاره نمود.

در صورتی که هریک از شرکت ها و یا افراد حقیقی، تمایل به اخذ اطلاعات و مشاوره در حوزه شرکت های دانش بنیان را داشته باشند، می توانند از مشاوره فنی مدیریتی مبنا توسعه بازار استفاده نمایند

– امور مرتبط با تحقیقات بازار و فروش